Gedicht: Hijkerveld

Het Hijkerveld


Heb ik U van het Hijkerveld verteld?
Hoe gloedvol nieuw het daar kan wezen?
Haar schoonheid wordt U daar gemeld.
De stilte zweeft en blijft maar even

Midden in dees schone wereld .....
De Leeuw'rik hoog verheven
Vertellend wie er zetelt
En dat dan niet voor even.

De zon neemt afscheid van 't geheel
Haar glans doet de gloed ontspringen
In hei, beemt en 't struweel.
Luister: de natuur gaat zingen

Grazende koeien, langharig vee
Lopen er ontspannend , grazend;
Kom, loop maar even mee.
U ervaart het als verbazend.

Ik zie er schapen, veel in getal.
Ik ga ze tellen, spontaan,
Maar de herder weet hun aantal al.
Kijk, hoe ze allen naar de schaapskooi gaan!

Daar is een ven, met kikkers die kwaken.
Nu even rusten, kijk om je heen,
Zie, de planten die 't geheel volmaken,
Zo word je met de schepping één.

Nu is het voor altijd opgeschreven,
Voor wat de Schepper hier ten toon heeft gesteld.
Hoe gloedvol nieuw het hier kan wezen,
Hier bij ons, op het Hijkerveld!

D.Pat

27-07-2003
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Let op: Foto's en gedichten op deze website mogen niet, zonder toestemming van de eigenaar, overgenomen of anderszins, in originele of bijgewerkte vorm, gebruikt worden.
Copyright ©2019, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden. (02.04.02)