Disclaimer

Auteursrecht

Teksten, gedichten of grafische materiaal (zoals foto's en andere afbeeldingen) op deze website mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins van toepassing op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arjan Pat.

© Copyright 2018 - arpat.com - ArPat Software. Alle rechten voorbehouden.

Copyright

Texts, poems or graphic material (such as photographs and other images) on this website may not be reproduced or published by print, photocopy, fax, typing or otherwise applicable to total or partial processing, without prior (written) permission from Arjan Pat.

© Copyright 2018 - arpat.com - ArPat Software. All rights reserved.
Let op: Foto's en gedichten op deze website mogen niet, zonder toestemming van de eigenaar, overgenomen of anderszins, in originele of bijgewerkte vorm, gebruikt worden.
Copyright ©2023, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden. (02.04.02)